Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Το σχέδιο προυπολογισμού του Δημου Βαρης Βούλας Βουλιαγμένης


Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού του Δ ήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το έτος 2011, τα έσοδα και τα έξοδα, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανά κατηγορία εγγραφής στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2011, καταγράφονται ως ακολούθως...

Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
  • ΈΣΟΔΑ
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΟΣΟ (€)
1ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ ΔΑ23.130.871,23€
2ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ ΔΑ13.096.133,43€
3ΕΣΟ ΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ6.907.979,03€
4ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ Δ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ20.429.261,58€
5ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Δ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ7.102.300,51€
6ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ5.799.435,24€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ76.465.981,02€
  • ΈΞΟΔΑ
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΟΣΟ (€)
1ΈΞΟΔΑ36.193.957,05€
2ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ22.058.754,71€
3ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔ ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ17.063.817,27€
4ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ1.149.451,99€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ76.465.981,02€


Πηγή: alkyonida-news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προτάσεις Για Εσένα

Blogger Widgets